Tjen Keuppens

Ere voorzitter

GSM: 0473/612 671
etiennekeuppens@telenet.be

Taken

Verantwoordelijke EVL


Johnny Van Meel

Voorzitter

GSM:0497/453 664
Johnny@ristorno.be

Taken

Coördinatie sponsoring
Competitieleider

Gerda Van Schoors

Secretaris

GSM: 0494/ 875 850
gerda.vanschoors@proximus.be

Taken

Algemene administratie club
Scheidsrechters
Vertrouwenspersoon

Guy Maas

Penningmeester

GSM: 0486/450 487
guy.maas@proximus.be

Taken

Verantwoordelijke Sporta

Marcel Kepers

Communicatie

GSM: 0479/547 896
marcel.kepers@telenet.be

Taken

social media / communicatie

Winny Thys

Sportieve cel

GSM: 0472/371 472
winny.thys@telenet.be

Taken

EHBO

Peter Verhulst

Bestuurslid

GSM : 0476/43 77 36
peterenbritt@telenet.be

Taken

Verantwoordelijke Sporta

VERTROUWENSPERSOON (AanspreekPunt Integriteit)

Onze sportclub zien we graag als een veilige en toffe omgeving waar we allemaal met plezier samen komen.

Helaas komen sommige situaties zoals pesten, seksueel misbruik, geweld, chantage....in de realiteit wel voor. Als club willen we hiervoor niet blind zijn.

Zit je met iets ? Ben je slachtoffer van pesterijen ? Heb je te maken met ongewenst gedrag van anderen ? Merk je tijdens je sportactiviteiten zaken op die niet aanvaardbaar zijn ? Heb je een vraag of een vermoeden of klacht over  (seksueel) grensoverschrijdend gedrag ?  PRAAT EROVER ! 

Er zal steeds met jou in overleg worden bekeken hoe het verdere verloop zal zijn .  Er zal niets worden ondernomen als jij daarvoor geen toestemming geeft.

Ook ouders, begeleiders of andere betrokkenen kunnen terecht bij onze vertrouwenspersoon.

Gerda Van Schoors is onze vertrouwenspersoon van Dosko en luistert graag naar jouw verhaal !

Spreek haar aan of contacteer haar : gerda.vanschoors@proximus.be of op 0494/875 850


Je kan ook beroep doen op de vertrouwenspersoon die binnen Volley Vlaanderen werd aangesteld :
Yolande Van Dorslaer via vertrouwenspersoon@volleyvlaanderen.be of op 02/257 16 04

Zowel bij ons als bij Volley Vlaanderen zal uw melding, vraag, vermoeden of klacht in alle discretie behandeld worden.