VERTROUWENSPERSOON (AanspreekPunt Integriteit)

Onze sportclub zien we graag als een veilige en toffe omgeving waar we allemaal met plezier samen komen.

Helaas komen sommige situaties zoals pesten, seksueel misbruik, geweld, chantage....in de realiteit wel voor. Als club willen we hiervoor niet blind zijn.

Zit je met iets ? Ben je slachtoffer van pesterijen ? Heb je te maken met ongewenst gedrag van anderen ? Merk je tijdens je sportactiviteiten zaken op die niet aanvaardbaar zijn ? Heb je een vraag of een vermoeden of klacht over  (seksueel) grensoverschrijdend gedrag ?  PRAAT EROVER ! 

Er zal steeds met jou in overleg worden bekeken hoe het verdere verloop zal zijn .  Er zal niets worden ondernomen als jij daarvoor geen toestemming geeft.

Ook ouders, begeleiders of andere betrokkenen kunnen terecht bij onze vertrouwenspersoon.

Gerda Van Schoors is onze vertrouwenspersoon van Dosko en luistert graag naar jouw verhaal !

Spreek haar aan of contacteer haar : gerda.vanschoors@proximus.be of op 0494/875 850
Je kan ook beroep doen op de vertrouwenspersoon die binnen Volley Vlaanderen werd aangesteld :
Yolande Van Dorslaer via vertrouwenspersoon@volleyvlaanderen.be of op 02/257 16 04

Zowel bij ons als bij Volley Vlaanderen zal uw melding, vraag, vermoeden of klacht in alle discretie behandeld worden.